Sa muli nating pagkikita

Sana’y luha ng kagalakan

ang aking hatid.

Sa muli nating pagkikita

naway ako’y iyong

hagkan ng mahigpit.

Sa muli nating pagkikita

ako’y iyong salubungin 

ng iyong mga halik

na pagkatamis.

Sa muli nating pagkikita

hindi ko na muling

babanggitin ang mga

kataga ng pamamaalam.

̶  Lala B.